Zamek Bolkow, Bolkow, Polen

Fotos vom August 2021